• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۶/۱۱
    نسا شهرام کولاک کردی همین
    ۱۳۹۳/۸/۱۰
    محمد نسبت به قبلیاش ضعیف تره