• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۵/۲۶
  محسن عالی
  ۱۳۹۹/۶/۳۰
  مجید طلایی مرسی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  ناشناس خوب