• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۶/۱۸
    ساناز جیگر من همه ی کاراشو دوست دارم به خوصوص اهنگ عشق تو اهنگ هوس کردم عالیییییی بود کارات حرف نداره عاشقتم
    ۱۳۹۵/۶/۱۸
    ساناز جیگر من همه ی کاراشو دوست دارم به خوصوص اهنگ عشق تو اهنگ هوس کردم عالیییییی بود کارات حرف نداره عاشقتم