• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۱۱
  شروین مجابی آهنگ ای خدا با صدای استاد هوشمند عقیلی یکی از بهترین و دلچسب ترین آهنگهایی است که من عاشقانه دوستش دارم با تشکر
  ۱۳۹۷/۴/۱۲
  ناشناس Khob
  ۱۳۹۷/۷/۱۹
  حسام عالی بود
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  سعید عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  سوکند عالی است
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  سجادی عالیه
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  راز سجادی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۵
  عالی عالی