• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۷
  پروانه بسیار عالی
  ۱۳۹۶/۴/۱۸
  ازاده زیبا و خاطره انگیز برای من
  ۱۳۹۷/۶/۱۶
  محمدی خوب
  ۱۳۹۷/۷/۸
  مریم خواب
  ۱۳۹۷/۷/۸
  مریم خوبی عالی
  ۱۳۹۷/۷/۲۹
  دانیال عالی
  ۱۳۹۷/۹/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۸/۲۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  علی عالب
  ۱۳۹۹/۵/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۹
  سپیده خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۶
  پرویز ایران پور خیلی عالیست