• 17 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۲/۲۸
  حمید زارعی از تهران خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  عباس خاطره انگيز
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
  فرشاد عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
  ااتن Ok
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  علیرضا بسیار زیبا و دلنشین است.قابل وصف نیست
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  ملیکا عالی
  ۱۳۹۸/۴/۳
  النا شعری بامزه، برای استفاده در زمانهای آزاد و شنیدن آن در اوقات خالی جالب است.
  ۱۳۹۸/۵/۲۳
  ... خیلی قشنگه
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  رضا خاطره انگیز
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  محمد باعث ایجاد حس جدیدی از حجالت
  ۱۳۹۸/۸/۲۴
  امین واقعا بیاد ماندنی
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  roya gooood
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۶
  ناشناس فوق العادهس
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۸
  محبوبه عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۳
  ابوالفضل امیری اهنگ بسیاری خوبی است