• 13 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۱۷
  بهرام عالی . همه چیزش . وصف الحال . زنده باشند.
  ۱۳۹۷/۲/۲۴
  امیر بهترین آهنگی که جناب عقیلی خوندن از دید بنده
  ۱۳۹۷/۵/۱۶
  علی خیلی خاطره دارم ازش بسیار زیباست بچه که بودم بابام برام میخوندش اخی یادمه انگار دیروز بود ولی افسوس یه عمری گذشته
  ۱۳۹۷/۵/۲۵
  امیر عااالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
  سیامک سلام عالی بودواقعاهنرمندفرزانه وخوش ذوقی میباشد
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  امید عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  امیر عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۸
  نازنین عالیه وارامبخش
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۵/۹
  کریم خوب بود
  ۱۳۹۹/۶/۲۸
  مازیار عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
  ناشناس خوبببب