• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۸
  حشمت عالی
  ۱۳۹۹/۹/۳۰
  علی غلامی سپاسگزارم.عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  حامد محمد نوری نظیر نداره