• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۸/۹/۱۲
    مسعود خوبه
    ۱۳۹۹/۱/۲۵
    مهدی عالی بود