• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۳/۲۹
  سارا عباس زاده بی نظیر صدای بهشتی و موزیک اسمانی و تاثیر بسیار عالی ........
  ۱۳۹۸/۵/۲۸
  خوبه خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱۰
  محمد حسین بی نظیر بود
  ۱۳۹۹/۳/۲۲
  هانی بی نظیر
  ۱۳۹۹/۷/۷
  میرمقتدایی عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۹
  گ عالی