• 5 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۲۳
  ا عالی
  ۱۳۹۸/۷/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۷
  غلامی عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  Milad خوب
  ۱۳۹۹/۹/۷
  بهنام غلامی خوب بود