• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۱/۲۶
  رضا خوب
  ۱۳۹۹/۱/۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۱/۱۱
  امین عالی