• 2 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۳/۱۵
  مصطفی رفیعی موسیقی ترانه بسیار زیبا بود
  متن ترانه در حد یک شاهکار ادبی
  برقراری ارتباط ساده و نفوزی
  ۱۳۹۸/۷/۲۶
  احمد خوب