• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۸/۱۰
  فاطی عاااالیییی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  علیرضا عالی