• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  ارین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۱
  سگ خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۱۶
  علی ارش خیلی دوست دارم
  ۱۳۹۹/۲/۷
  سیا توپ .
  ۱۳۹۹/۴/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۹
  فاطمه عالی