• 12 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۸/۲۰
  مرتضی عالی مثل همه آهنگ های بهزاد
  ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
  هوشنگ سلام آهنگ گلنار مارا یاد عشق می اندازه واهنگ قدر جوانی تلنگری بر غافل نشدن از گذشت زمان مرسی که هستی
  ۱۳۹۸/۲/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۷/۶
  ناشناس عالي بود ممنون
  ۱۳۹۸/۸/۵
  ناشناس عالییی
  ۱۳۹۹/۳/۱۴
  مبین گودرزی بیسیار عالی
  ۱۳۹۹/۴/۷
  پری عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۱۱
  حسام عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۷
  غفاری آهنگ زیبا و دلنشینیه
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  ناشناس عالی