• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۴/۷
  سیدمهدی عالیه حرف نداره
  ۱۳۹۹/۲/۸
  بهزاد شماعی زاده آقای بهزاد آهنگ شما حرف نداشت خیلی عالی بود ✌
  ۱۳۹۹/۲/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
  ناشناس خوب