• 24 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
  امین روحش شاد یادش گرامی
  ۱۳۹۷/۶/۷
  عباس خوبه
  ۱۳۹۷/۹/۱۳
  عرفان عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  فرزین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  ممم عالی عالی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  hadi عاشق اینجور صداهام
  ۱۳۹۸/۱/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۲/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۵
  حمید عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۶
  میلاد عالی خدا بیامورزتش
  ۱۳۹۸/۶/۲۱
  ناشناس عالي
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۷
  سوری بی نظیر
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۵
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۳
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۳/۷
  فرزانه احمدزاده روح بخش
  ۱۳۹۹/۴/۶
  qadr یک دسته از اهنگ سازانی که روح به تن هنر میاندازند ، واقعا دلنشین است.
  ۱۳۹۹/۴/۸
  محمد عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  محمدگلستانی عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۵
  ناشناس خوب وعالی
  ۱۴۰۰/۱/۲
  سجاد عالیه
  ۱۴۰۰/۱/۳۰
  فاطمه عالی
  ۱۴۰۰/۲/۱۱
  عالی عالییییییییی
  ۱۴۰۰/۴/۱۰
  Ali بسیارعالی، بهره بردیم