• 3 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۷/۱۷
  رودرودیواراین شهر عالیه واقعا
  ۱۳۹۸/۲/۸
  حانیه عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۶
  مائده خیلی قشنگه آهنگاش