آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۴/۱۲
  ناصر عالی
  ۱۳۹۸/۱/۳
  مسعودابراهیمی" فدایی همه هنرای شما" سلام حضور استاد تمام وکمال هنر صدا وتصویر
  چی بگم که بیانگر حرف دلم باشه وقلو هم نکنم که ظاهرنماها نگن : چاپلوس وپاچه خوار!
  بشنو از نی ... چون ؟ حکایت میکند
  گرمی صدای شما مثال گرمای قبل از عصر زمستونای زاهدان و کنارک ... نه خیلی بهترازاین...
  گرمی صدات و نرمی دلت مثال صدای سوز نی استاد نینوازه/ خلاصه هرچی هست من خاک زیرپای صاحب ابن صدام. دمت گرمو سرت خوش باد . مسعودابراهیمی ۵۴ ساله بچه تهران البت بدلیل تنگدستی ۶ ساله مقیم تبریز.
  منتظر کارهای جدیدتر تصویری والبته صوتی شما هستم یاحق
  ۱۳۹۸/۷/۲۴
  حسین یزدان عالی....‌‌
  ۱۳۹۸/۸/۷
  محمد سلیمانی بسیار عالی !
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲
  فهیمه پژوهی عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۶
  رستا عالیییییی