• 51 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۷/۱۱
  Mobina خخخخخخ خوووب بود
  ۱۳۹۳/۷/۲۴
  مبینا عالیییییییییییییییییییییییییی مرسییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۵/۱/۸
  مبینا عالیییییییییییییییییییییییییییه
  ۱۳۹۵/۷/۳۰
  ملیسا عالی بود. مرسیییییییییی. عاشقتوننننننننم
  ۱۳۹۵/۱۰/۲۶
  صفورا عالی بودتقدیم به دخترم
  ۱۳۹۷/۴/۱۲
  ناشناس عالیییییییییییییییییییی بود
  ۱۳۹۷/۷/۲۴
  علی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  مبینا عالی خخخخ
  ۱۳۹۸/۷/۱۳
  علی خيلی عالیه دستتون درد نکنه
  ۱۳۹۸/۷/۱۶
  مبینا Khob
  ۱۳۹۸/۷/۲۸
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۵
  مبینا خیلی خیلی ممنونم با این اهنگ زیباتون
  ۱۳۹۸/۹/۵
  مبینا عالییییییییییییییئ
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  صالح عال
  ۱۳۹۸/۱۲/۹
  ناشناس خیلی خوب و شاده پسندیدم
  ۱۳۹۹/۱/۱
  ابوالفضل عالییی
  ۱۳۹۹/۱/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲
  مبینا عالی است
  ۱۳۹۹/۲/۲
  م خوب
  ۱۳۹۹/۲/۷
  مبینا خیلی باحال ینی اینطوری بگم که عاشقش شدم
  ۱۳۹۹/۲/۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۸
  مبینا عالی
  ۱۳۹۹/۴/۴
  ناشناس عالیییییییی
  ۱۳۹۹/۴/۲۰
  *** عالی بود
  ۱۳۹۹/۶/۱۸
  طاها عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
  مبینا خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
  حلما عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
  ناشناس خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۶
  حسین خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۲۰
  امیر عالللللللللی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  مبینا خوبی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱
  ملیک عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۴
  ناشناس عالیییی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۱
  مبینا عالیییییی
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
  مبینا خیلی اهنگش خوبه
  ۱۴۰۰/۲/۳۰
  Pejman عالیی
  ۱۴۰۰/۳/۸
  مبینا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۱
  ابوالفضل عالیییی
  ۱۴۰۰/۳/۱۱
  مبینا عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۶
  مبین عالییی
  ۱۴۰۰/۳/۱۹
  مبینا این چه آهنگی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  حسین عالییییی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  ناشناس عالیییی
  ۱۴۰۰/۳/۲۱
  پویا خیلی قشنگ
  ۱۴۰۰/۳/۲۷
  مبینا خیلی خوبه آهنگ
  ۱۴۰۰/۳/۲۷
  مبینا ممنون باوت اهنگ قشنگتون