• 4 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۲۴
  مرتضی عشق بختیاری گوجان تش نهادی به دلم بخون سالار
  ۱۳۹۳/۵/۳۰
  امير برو داداش ايندت روشنه.دا كر سي چنت بيد
  ۱۳۹۶/۸/۲۱
  soltan خیلی احساسی بود
  ۱۳۹۸/۲/۳۰
  خدا حرف دلم شده اهنگات