• 51 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۲۰
  امین خوب است
  ۱۳۹۷/۸/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲
  Maii Great
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۶
  ل عالیه
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  ابی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  Aref عالیه
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۱
  سجاد عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۵
  mahla
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۲/۸
  شهاب خیلی الی بود
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۹
  حمیدرضا عالیییی
  ۱۳۹۸/۵/۱۵
  بهداد عالی
  ۱۳۹۸/۵/۲۶
  کسری عالی
  ۱۳۹۸/۶/۱۹
  Amin عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۲
  امیر خوب
  ۱۳۹۸/۷/۱۷
  رضا زیبایت
  ۱۳۹۸/۷/۱۷
  س اوکی
  ۱۳۹۸/۸/۳
  جواد خوب
  ۱۳۹۸/۸/۱۳
  افشین تراهی خوبه
  ۱۳۹۸/۹/۱۷
  Barman عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  حسین عین علی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
  شایا عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
  ماهان خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲
  رها رضایی عالی من عاشق تتلو هستم زندگیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
  عا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۱۲
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۲۶
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۳
  محمد عالیع
  ۱۳۹۹/۴/۲۹
  ممد عالی
  ۱۳۹۹/۵/۵
  امیر عالیه
  ۱۳۹۹/۵/۷
  علیرضا عالییی
  ۱۳۹۹/۶/۱۹
  شمیم عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲۲
  عرشیا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲
  امیر عاای
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  سعید خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ستاره عالیههه
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۴
  عالی خوبه
  ۱۳۹۹/۱۱/۳۰
  امیر حسین خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۳
  بنیامین میرزایی عالی بود واقعا
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  حسام من امیرتتلو دوست دارم
  ۱۴۰۰/۳/۲۴
  ........ عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۹
  ناشناس خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۸/۲۹
  amin عتلی
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۶
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۱/۳/۸
  سبحان عالی