• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۷/۳
    علیرضا نوریانی خیلی عالی بود
    ۱۳۹۶/۵/۱۱
    سونیا فوق العاده هست