آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۳/۲۳
  پیمان عالی است ولی کمی بلند تر بود علی میشد
  ۱۳۹۵/۳/۱۴
  رامین هاشمی قارداش اهنگینن چوخ خوشوم گدی

  چوخ گوزل اهنگدی

  چوخ گوزل سسین وار

  رامین هاشمی. پارساباد مغان
  ۱۳۹۵/۳/۱۴
  رامین هاشمی قارداش اهنگینن چوخ خوشوم گدی

  چوخ گوزل اهنگدی

  چوخ گوزل سسین وار

  رامین هاشمی. پارساباد مغان
  ۱۳۹۵/۹/۱۴
  اسکندری هرچه از دل برآید بردل نشیند داداش عالی ناز نفسین
  ۱۳۹۶/۵/۳
  ناشناس آهنگ های پیمان جان عالییییییییه
  ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
  فاطمه عالی بودعالی.روح اومدتوجسم خستمون.هزارالله اکبربه این خلاقیت توسرودن وخوانندگی.
  ۱۳۹۷/۹/۲
  ناشناس خوب