• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۷/۱۰
    نیکو ایول خووووووشم اومد
    ۱۳۹۸/۱۱/۱۱
    حمید عالیه