• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۵/۸/۹
    بشری خیلی قشنگه
    ۱۳۹۸/۲/۱
    کرامت اله مشتاقی عاااااالی