• 18 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۲۵
  mehri عالی
  ۱۳۹۵/۵/۱۸
  حسن بنازم نفست قناری.خیلی نازمیخونی.مرتتض.ب حرف های بدمردم گوش نده همین راه راست خودتو برو.ببینم چطور.صورت بدخاهاتومیمالی روخاک
  ۱۳۹۵/۹/۳
  سعید تمام خاطراتمو بیادم میادم صداش دلنشینه
  ۱۳۹۷/۹/۱۹
  مصطفی عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  سهیل خوب است
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  Amin عالییی
  ۱۳۹۸/۱/۵
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۴/۵
  رضا دمت گرم خییلییی عالییی
  ۱۳۹۸/۴/۸
  مصطفی عالیه
  ۱۳۹۸/۷/۲۹
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۸/۹
  خوب خوب
  ۱۳۹۸/۹/۲۵
  میعاد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۶
  بهرام عالی قشنگ
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  رستم بامری عالی عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۸
  مرتضی عالی
  ۱۴۰۰/۴/۲۱
  ناشناس عالی عالی نازنفست دمت گرم