• 16 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۵/۲۹
  کیانا عالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی!!!!!!
  ۱۳۹۵/۷/۲۹
  سحر ندایی چوخ گوزل
  ۱۳۹۶/۶/۱۱
  ناشناس عالی عالی عالی بیسسسسسسسسسسسست
  ۱۳۹۷/۶/۲
  علی خوب
  ۱۳۹۷/۸/۸
  ناشناس عااااالی من ک کیف کردم
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۱
  عالیه تارویردی خیلی خوبه این اهنگ واقعا من به این اهنگ ۲۰ میدم
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  ناشناس عایه
  ۱۳۹۸/۱۱/۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۰
  اسدی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۳
  راضیه عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  ناشناس الی
  ۱۳۹۹/۱۱/۶
  زهرا خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱۱/۷
  ناشناس عالی