• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۶/۱۲
  لیالی خیلی لطیف و بااحساس بود آرامش آهنگ شو دوست دارم
  ۱۳۹۳/۷/۲۰
  ناشناس آلی
  ۱۳۹۴/۴/۹
  عشق بنیامین افسون گر چشمای من ای چشمای بنیامین
  ۱۳۹۴/۸/۹
  غزل بنیامین زن گرفت بیچاره بارانا
  ۱۳۹۴/۱۲/۵
  فاطی حرف نداشت ♥
  عالیه♥
  عاشقتم♥
  Like♥
  ۱۳۹۵/۱۲/۱۳
  اینه پرررررررررررررررررررررررررففففففکت
  ۱۳۹۶/۴/۳
  مریم بسیار عالی بود
  ۱۳۹۸/۱/۶
  نرگس عالی بود