• 31 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۸/۳۰
  shaghayegh perfect
  ۱۳۹۷/۷/۲۵
  ناشناس خوب است
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۹
  ناشناس آهنگ بسیارعالیست
  ۱۳۹۷/۱۱/۱۳
  نیما عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۶
  Asra عالی
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  راحله خبه
  ۱۳۹۸/۸/۷
  Sheyda عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  آسیه عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  سمانه عالی بود خیلی دوسش داشتم
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  نگین آهنگ خیلی قشنگیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  سودابه عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  فرشته عالیه
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  مهسا عالیست
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  نجمه عااالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۹
  منصور جرفی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۲
  مرضیه عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۸
  ملینا خوبه
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۴
  زهرارضایی درخواست اهنگ
  ۱۳۹۹/۲/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۴/۲۱
  فاضل بهادران عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۶
  شهره عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۳
  اریا اهنگ قشنگیه
  ۱۳۹۹/۹/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۱
  سمیرا عالی