• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  طلیعه خوبه
  ۱۳۹۷/۱۰/۴
  میترا خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۳
  محمدحسین عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  سید محمد سلام زنده باد هوشمند عقیلی عزیز..
  ۱۳۹۸/۱/۸
  مسعود اولین ترانه ای که هوشمند خونده و با آن معروف شده
  و خیلی خاطره انگیز است
  ۱۳۹۸/۲/۲۳
  سعید فتاحی من عاشق این آهنگم خیلی باهاش خاطره دارم، زنده باد هوشمند
  ۱۳۹۸/۶/۵
  کیهان خوب خوب
  ۱۳۹۸/۷/۴
  مجید عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲۱
  ناشناس عالی