• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۹/۱۵
  احمد عااالیه دل
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  سعیده امیری عااااااالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۵
  مسیح خوبه
  ۱۳۹۸/۷/۳
  محمد نوری عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  مریم عالی
  ۱۳۹۹/۱۲/۷
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱/۱۷
  Marjan عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۸
  مهرشاد عااالییییی