آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

  • 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۳/۷/۳۰
    افشین انصافا حد همینست آهنگسازی و خوانندگی را و انسان به آینده موسیقی ایرانی امیدوار میشود. جناب متبسم الحق جانشین پرویز مشکاتیان است البته در سبک خود . جناب همایون هم عاشقانه و هم حماسه وار و بی هراس و با قدرت و در عین حال با لطافت خواندهاند
    ۱۳۹۹/۹/۱۰
    m بسیار عالی