• 10 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۵/۴
  امیر دریک کلام بیست بیست است ازمسعولین سایت ایران mp3 تشکردارم
  ۱۳۹۶/۴/۱۶
  مجتبی عاشقشم . فوق الاده
  ۱۳۹۶/۵/۲۷
  کوروش اهوراهی خوب
  ۱۳۹۷/۴/۱۱
  هادی بسیار عالی
  ۱۳۹۷/۵/۱۳
  ناشناس یعنی واقعاً تو عصر خودمون شوالیه ای بهتر از این داریم
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۱
  عادل صدای بهشتی که میگن ایشون رو فرمودن
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۹
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۵
  وحید عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
  میلاد فیروزه عالی
  ۱۳۹۹/۲/۳
  ناشناس عالی