• 136 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۱۱/۲۹
  دیا نا بسیارعالی بود
  ۱۳۹۴/۱/۲۴
  محمد عالی بوددد
  ۱۳۹۴/۴/۲۳
  علی رضا خیلی خوب بود
  ۱۳۹۴/۷/۱۹
  رضا عالی
  ۱۳۹۴/۷/۱۹
  رضا عالی
  ۱۳۹۴/۱۱/۳۰
  محمد عالی
  ۱۳۹۵/۶/۲۶
  Rahi عالیه دمت گرم
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۴
  باران زیبا بود
  ۱۳۹۵/۱۱/۱۶
  نازی عالی دمت گرم
  ۱۳۹۵/۱۲/۲۰
  منصوره کریمی عاااااااااااااالی بود من دوست دارم خخخخخخخ
  ۱۳۹۶/۱/۳۰
  شقایق واقعا قشنگه گلم
  ۱۳۹۶/۲/۱۰
  مطهره واقعا عاااااااااااالی بود
  مرسی دمتون گرم......
  ۱۳۹۶/۳/۹
  ناشناس عالییییییییی
  ۱۳۹۶/۳/۱۳
  عباس عالی من امید جهان را دوست دارم♥♥♥♥♥
  ۱۳۹۷/۱/۲۸
  ناشناس عالییییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۷/۴/۱۴
  تریسا عالی
  ۱۳۹۷/۵/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۶/۷
  فاطمه بسیار عالییییییی
  ۱۳۹۷/۶/۱۴
  ATA خوب است
  ۱۳۹۷/۹/۳۰
  نرگس معرکه ست
  ۱۳۹۷/۱۰/۸
  امیر عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  محمد علی خیلی قشنگ
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  ر عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۷
  ر عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲
  ناشناس خیلی عالییییییییییییییییز
  ۱۳۹۷/۱۱/۶
  ناشناس عالی که
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  کمال عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۳۰
  علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  مهدی خیلی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۳
  امیر علی عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۱
  ناشناس آلیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۲
  محسن عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
  کیمیا عاشقتم واقعا عاشقتم
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۳
  امیر عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۱۰
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۱/۳۱
  هادی خیلی آهنگ خوبیه
  ۱۳۹۸/۲/۱۵
  سردار عالی بود
  ۱۳۹۸/۲/۱۷
  هادی خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۳/۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۴
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۴/۱۴
  امیر عالیه
  ۱۳۹۸/۴/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۹
  علی عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۵/۷
  علی اسماعیلی خوب
  ۱۳۹۸/۵/۹
  محمد سلیمانی خوب
  ۱۳۹۸/۵/۱۲
  سهیل عالی
  ۱۳۹۸/۵/۱۹
  محمد حمیدیان پور آهنگ الی
  ۱۳۹۸/۵/۳۱
  احمد عالییی
  ۱۳۹۸/۶/۳
  محمدرضاسلطانی خوبه
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  زینب وای عالیه
  ۱۳۹۸/۶/۱۴
  ذکریا عالی من خیلی دوسش دارم
  ۱۳۹۸/۶/۱۷
  سجاد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۸
  مهشید عالی
  ۱۳۹۸/۷/۹
  بهزاد عالی
  ۱۳۹۸/۷/۱۹
  آرش عالی
  ۱۳۹۸/۸/۲
  عالیه عالیه
  ۱۳۹۸/۸/۳
  اسما خیلی عالی است
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  رضا عباسی آلی
  ۱۳۹۸/۹/۸
  قربان عععااااااللللللیییییی
  ۱۳۹۸/۹/۲۲
  امیر خوبه
  هست
  ۱۳۹۸/۱۰/۱
  مهدی عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۴
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۹
  محمد الی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۶
  پرستش عالیییی
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  ز خوبه
  ۱۳۹۸/۱۰/۲۶
  ناشناس یکی ازیکی بهتر
  ۱۳۹۸/۱۱/۸
  علیرضا عالیی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  ررضا عالییییی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۵
  اسحاق عالب
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۲
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۶
  amir aliiii
  ۱۳۹۹/۱/۳
  MR Perfect
  ۱۳۹۹/۱/۱۸
  رحمان خیلی خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۱/۱۹
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱/۱۹
  یونس عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۰
  عالی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۲۸
  زهرا عالی
  ۱۳۹۹/۲/۴
  باران عالی
  ۱۳۹۹/۲/۵
  الی عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۹/۲/۲۹
  شادی من واقعا از همه ی‌آهنگ های‌امید جهان خوشم میاید
  ۱۳۹۹/۳/۱۳
  امیر محمدی خیلی آهنگ قشنگی است
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ۸ خوبه
  ۱۳۹۹/۳/۲۵
  پژمان خوبه
  ۱۳۹۹/۴/۱
  امیرعلی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۳
  علب عالیییییی
  ۱۳۹۹/۴/۴
  حسین عالی
  ۱۳۹۹/۴/۸
  مهدی‌ شهرکی اين اهنگ واقعا قشنگه ممنونم از شما که تهيه کرديد ای ولا مچکرم
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  زنو عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  جواد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۸
  امیر علی خیلی قشنگه
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  ناشناس سلام خیلی عالی بود مرسی
  ۱۳۹۹/۵/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  زهرا خیلی خوبه
  ۱۳۹۹/۵/۲۵
  ناشناس عالییییییییی
  ۱۳۹۹/۶/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۶/۲
  سیما خوبی خوب بود
  ۱۳۹۹/۶/۲
  سیما خیلی خوب
  ۱۳۹۹/۶/۳
  ناشناس عالیهه
  ۱۳۹۹/۶/۱۷
  ناشناس عالی ترین
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۷/۲۱
  محمد خوب
  ۱۳۹۹/۸/۹
  مهدی خوب
  ۱۳۹۹/۸/۱۱
  کوثر عااااااااااالللی
  ۱۳۹۹/۱۰/۸
  بهار عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  سارا عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
  زینب قیم خیلی‌عالیه این اهنگ حر ف نداره
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
  یاسین عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  زهرا اهنگش عالیه
  ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۵
  فایزه خیلی قشنگه
  ۱۴۰۰/۱/۶
  محدث خیلی خیلی عالی
  ۱۴۰۰/۱/۱۱
  نرگس عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۲
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۱/۲۸
  ناشناس عالیه مرسی
  ۱۴۰۰/۲/۹
  زینب عالیییی
  ۱۴۰۰/۲/۹
  Amir عالی
  ۱۴۰۰/۲/۹
  ناشناس الی
  ۱۴۰۰/۲/۱۵
  سید حسین رضوی عالی
  بود
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۴
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۳/۱۱
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۴/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۵
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۰/۵/۲۳
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۷/۲۲
  زینیب اهنگ زینو
  ۱۴۰۰/۸/۲۳
  عباس عااااالی درجه یک
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
  ???????????????????????? اهنگش عالیه