• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۴/۱۱/۹
  بنده خدا مرتیکهم ملتومسخره کردی لینک دانلود نمایشی گذاشتی بیست دقیقه الفمون کردی اوزی
  ۱۳۹۵/۱۱/۲۹
  ناشناس روحش شاد
  یادش گرامی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
  ارش عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۸/۵
  پرویز عالی و رسا
  ۱۳۹۹/۳/۲۳
  ناشناس عاای