• 11 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱۲/۷
  مریم عالی بود.
  ۱۳۹۷/۳/۱۰
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۷/۹/۲۴
  علی بختیاری عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  مهدی عالی مچکرم از اجرای زیبا وانتخاب شما
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
  فرناز خوب
  ۱۳۹۸/۱/۹
  yosef عالی
  ۱۳۹۸/۳/۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲
  ناشناس خوب داش گلم
  ۱۳۹۸/۵/۱
  ناصر عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۰
  ناشناس بسیار زیبا و پراز معنی واحساس ناب....