• 59 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۶/۳/۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۶/۵/۲
  اس اس قهرمان دمت گرم مهدی مهدی کبریا
  ۱۳۹۷/۱/۵
  حسن عالی است
  ۱۳۹۷/۴/۳
  اس اسی قهرمان مهدی کبریا عاشق آهنگ های استقلالیم
  ۱۳۹۷/۵/۱۱
  Fereshteh Awli
  ۱۳۹۷/۵/۲۲
  سیاوش خیلی عالیست
  ۱۳۹۷/۶/۹
  عالی عالی
  ۱۳۹۷/۷/۱۵
  محمد علی عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲
  محمد خیلی عالیه
  ۱۳۹۷/۸/۱۳
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۴
  محن عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۸
  امیر عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  ناشناس عااااااااااااااااالیههه
  ۱۳۹۸/۱/۱۴
  ناشناس عالیه فقط استقلال
  ۱۳۹۸/۱/۱۹
  ستاره عاااااااللللللیییییییی خییییییللللللییی.باریکلا
  ۱۳۹۸/۲/۳۱
  H.king عالیه
  ۱۳۹۸/۳/۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۳/۱۰
  مهدی عال
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  ناشناس خیلی عالیه دمت
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  محمد خیلی عالیی
  ۱۳۹۸/۳/۱۸
  بینام بی نظیر
  ۱۳۹۸/۳/۳۱
  Aria عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲
  اوین Ali
  ۱۳۹۸/۴/۲۳
  بنیامین خیلی خوبه
  ۱۳۹۸/۶/۴
  امیرسجاد عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  کورد عالی
  ۱۳۹۸/۸/۴
  سوگل عالییییییی
  ۱۳۹۸/۸/۱۴
  محمد حسین خیلی خیلی خوب
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  Sina Esteghlal
  ۱۳۹۸/۹/۱۱
  علی خوب
  ۱۳۹۸/۹/۱۵
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۹/۱۹
  سید علی ضابط حسینی آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآللللللللللللللیییییییییییییییی


  ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
  امیر حسین خوب
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۷
  نازنین عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
  محمدرضا عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۱۵
  مهمد عالیییی
  ۱۳۹۹/۱/۲
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۶
  محمد جواد اکبری عتلی
  ۱۳۹۹/۱/۲۸
  سارینا عالیییییی
  ۱۳۹۹/۳/۳
  محمد عالی *******
  ۱۳۹۹/۳/۱۹
  ناشناس خیلی خیلی خوب بود مرسی ازشما
  ۱۳۹۹/۴/۱۶
  ناشناس عالی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  Mohammad عالی فقط استقلاللللللللل
  ۱۳۹۹/۵/۱۶
  Mohammad عالی
  ۱۳۹۹/۵/۱۸
  مریم عالیییییی
  ۱۳۹۹/۶/۳
  محمد جواد بهزادی
  تاثیرگذارتر
  ۱۳۹۹/۶/۲۰
  تکتا عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۳
  محمد حسین عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  ناشناس خییییییییلی عاااااالیه
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲۹
  ناشناس عالی ایول
  عشق فقط استقلال بقیه رو ساعت ۹ بزار جلو در
  ۱۳۹۹/۹/۸
  مرتضی عالی سلامتی کل استقلالی ها
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۱
  ناشناس عالیه
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  اس اسی عالیییییییییییییییییییی
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ناشناس خیلی عالی بود
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
  مهسا استقلال
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
  اس اس عشقه اس اس عشقه
  ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
  حسین خوبع عالی