• 2 نظرات این آهنگ
    ۱۳۹۴/۱/۲۳
    مریم ممنون من این آهنگ رو خیلی دوست دارم
    ۱۳۹۴/۶/۴
    یلدا وری وری لاااااااایک