آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

11 نظرات این آهنگ
۱۳۹۵/۱/۳
صغرا بسیار عالی و دلنواز
۱۳۹۵/۴/۶
مهدی جعفری بسیارزیباوقشنگ من که هروقت گوش میکنم موهای تنم بلندمیشه
۱۳۹۵/۷/۵
رحمن یزدان پرست اصالتن بختیاری هستم از شیراز عاشق ترانه های بختیاری هستم بیشتر اهنگهای استاد آواز بختیاری
۱۳۹۵/۸/۱۰
زهرا عالیه حرف نداره
۱۳۹۵/۸/۳۰
محمد می تا نیست عزیز می نا است
۱۳۹۵/۱۰/۱۵
معین مهدی ریسی خیلی عالی هست هرچقدر گوش میدم باز کم هست
۱۳۹۵/۱۲/۱۷
صغرا عالی
۱۳۹۷/۴/۱۵
نوید خدااای موسیقی بختیاری
۱۳۹۷/۸/۱۹
شیراز بختیاریها دوستون داریم/ دمتون گرم
۱۳۹۷/۹/۱۴
مهدی نقدی ازملایر ممنون بسیار اهنگهای زیبای هستن
۱۳۹۷/۹/۲۱
تال خوبه