آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

2 نظرات این آهنگ
۱۳۹۵/۱/۳۱
ناشناس شرف ایل بختیاری.
اگه ترجمه اشعار یا داستان مربوط به آهنگ باشه اثر دو چندان برای عشاق غیر بختیاری داره
۱۳۹۶/۱/۱۴
ناشناس عالی