• آهنگ های داغ هفته

  آهنگ های داغ ماه

  9 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۵/۱/۳۱
  ناشناس شرف ایل بختیاری.
  اگه ترجمه اشعار یا داستان مربوط به آهنگ باشه اثر دو چندان برای عشاق غیر بختیاری داره
  ۱۳۹۶/۱/۱۴
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۳/۲۸
  مسعود پورمحمد به خدا شاید پنجاه سال دیگه طول بکشه تا ایل بختیاری مثل مسعود بختیاری پیدا کنه
  ۱۳۹۷/۵/۱۹
  رضا عااالی
  ۱۳۹۷/۹/۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۰/۵
  مقدمنیا خیلی خوب
  ۱۳۹۷/۱۱/۴
  علی خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۰
  مهدی عالیه
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
  حسین داودی عالی