آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

4 نظرات این آهنگ
۱۳۹۵/۱/۳۱
ناشناس شرف ایل بختیاری.
اگه ترجمه اشعار یا داستان مربوط به آهنگ باشه اثر دو چندان برای عشاق غیر بختیاری داره
۱۳۹۶/۱/۱۴
ناشناس عالی
۱۳۹۷/۳/۲۸
مسعود پورمحمد به خدا شاید پنجاه سال دیگه طول بکشه تا ایل بختیاری مثل مسعود بختیاری پیدا کنه
۱۳۹۷/۵/۱۹
رضا عااالی