آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

11 نظرات این آهنگ
۱۳۹۵/۹/۲۰
مینا بسیار زیبا بوددوستون دارم بختیاری ها
۱۳۹۷/۴/۲۹
اسماعیل درود بر قشرباغیرت لر و درود بر خواننده محبوب و خوش صدای لر مسعودبختیاری که باید گفت درتاریخ خواننده ای مثل مسعود دیگه متولد نخواهد شد
۱۳۹۷/۵/۱۱
ناشناس ا ی جانم
۱۳۹۷/۵/۱۵
محدثه خیلیییی عالیییییییی
۱۳۹۷/۵/۱۶
سوگل عالیییییییییه روحش شاد یادش تاابدگرامی
۱۳۹۷/۶/۵
ابوالفضل عالی
۱۳۹۷/۷/۲۱
ناشناس عالی عالی عالی
۱۳۹۷/۸/۱۴
سجاد عالی
۱۳۹۷/۹/۴
پری عالی...
۱۳۹۷/۹/۱۲
ابوالفضل درود بر تمام بختیاری های عزیز
۱۳۹۷/۹/۲۱
ناشناس عالی