آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

14 نظرات این آهنگ
۱۳۹۳/۱۰/۳
حمید درود بر
کوگ تاراز بختیاری
صدای ماندگار ایل
۱۳۹۵/۵/۲۵
مرتضی همه آهنگ های زنده یاد مسعود بختیاری عالی هستن
روحت شاد ویادت گرامی استاد بختیاری
۱۳۹۵/۵/۲۹
ناشناس بسیار زیبا
۱۳۹۵/۶/۱۲
جعفری واقعا صدای استاد بختیاری توی روح آ دم نفوذ میکنه روحت شاد مرد بزرگ بختیاری
۱۳۹۵/۶/۲۹
ناشناس درود کوگ تاراز خاموش شد اماصدای نازنین ا‌وتاابدبردلهاوجانها جاودانه خواهد ماند یادش گرامی
۱۳۹۵/۷/۲
فروردین کی شمس درود برهمتباران بختیاری استاد مسعود بختیاری حجت را برتک تک بختیاری ها انجام وفرهنگ فراموش شده بختیاری رااحیاوزنده کرد اووطیفه فرهنگی خودراانجام داد حالاسوالی داشم مابرای ان مرد بزرگ چکار کردیم
۱۳۹۵/۷/۷
عبدالعلی کی شمس درود برکوگ تارازبختیاری استادمسعودبختیاری طی سالیان سال زحمت شبانه روزهویت وفرهنگ فراموش شده ایل بختیاری رابه تنهایی احیاوزنده نمود وچنان باهنجره طلایی خود تداعی بخشید که هربختیاری به خودوفرهنگ غنی خودمی بالد وهمچنین سایراقوام خودرابختیاری میدانند یابه ان افتخار میکنند اینهاهمه اش ازپرتونوای مردی بنام ابهمن علاالدین است بنابراین یادش راگرامی بداریم وراهش راویادشراارجبنهیم
۱۳۹۵/۷/۲۶
امین درودبراستاد مسعودبختیاری عزیز وهرگزفراموش نشدنی
ازاینکه لربختیاریم افتخارمیکنم درود برهمه بختیاری های سرزمین دوس داشتنیم ایران
۱۳۹۵/۱۰/۲۴
وحید قربانی روستای چناران میانکوه فلارد واقعا اهنگ های ا مسعود بختیاری عالی است
۱۳۹۵/۱۲/۶
هوشنگ ترانهای استاد همیشه بی نظریه واقعا عالیه عااااالی
۱۳۹۶/۱۰/۹
علیرضا یکی از بهترینها واقعا زیبا سرود وپخش شد
۱۳۹۶/۱۰/۲۲
ghader بسیار عالی با اینکه من اذری هستم با تمام وجود اهنگهای بختیاری بزرگ را دنبال میکنم.
۱۳۹۶/۱۲/۵
حسین جمالوندازکرج باعرض سلام و خسته نباشی خدمت شیران بیشه ی بختیاری نشین,واقعا اهنگ های استاد بهمن الدین بی نظیرن,فقط نباید بزاریم به فراموشی سپرده بشن,خداوند بیامرزه استادرو
۱۳۹۶/۱۲/۲۷
شیوا درود برایل بزرگ بختیازی