• 55 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۳/۵/۱۶
  محمد خیلی عالی بود
  ۱۳۹۵/۲/۱۳
  محمد جواد خیلی عالی
  ۱۳۹۵/۳/۱۲
  هومن خاکباز من عاشق همای هستم باتمام وجودم
  ۱۳۹۶/۴/۱۰
  سید علیرضا قاسمی پرواز همای عاشقتم
  ۱۳۹۶/۹/۲۲
  رامین ج دمت گرم
  ۱۳۹۷/۴/۱۴
  یاسر بسیار عالی و از همه عزیزان که این شبکه را راه انداختن سپاسگذارم
  ۱۳۹۷/۶/۱۷
  ناشناس عالی بیست
  ۱۳۹۷/۸/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۲۹
  عبی عالیه
  ۱۳۹۷/۹/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۹
  سید عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
  mostafa ali
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۱/۷
  ناشناس خوبس
  ۱۳۹۷/۱۲/۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۲/۴
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۶
  Fensh بسیار خوب
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۷
  عادل اکبری عالی احسنت اصلا نمیشه از این صدا گذشت
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
  آرمان عالیه
  ۱۳۹۸/۱/۳
  انسان عزیز خود گفت
  عجب آب گل آلودی
  ۱۳۹۸/۱/۱۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۱۲
  ناشناس عالییییی
  ۱۳۹۸/۱/۱۶
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۸/۱/۲۴
  یاسر خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۵
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۲/۲۷
  mohammad عالی
  ۱۳۹۸/۴/۱۳
  مصطفی هالی بود
  ۱۳۹۸/۵/۵
  Mohsen عالیه
  ۱۳۹۸/۵/۱۱
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۶/۱۳
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۶/۱۸
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۳
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۸/۶/۲۶
  رضا عالی
  ۱۳۹۸/۶/۲۹
  مسعود عالب
  ۱۳۹۸/۷/۱۴
  محمد جواد عالی خیلی عالی
  ۱۳۹۸/۸/۴
  الب خوب
  ۱۳۹۸/۸/۱۰
  ماهان عالی
  ۱۳۹۸/۸/۱۶
  علی بسیار عالی بود
  ۱۳۹۸/۸/۱۷
  مهدی علیپور عالی
  ۱۳۹۸/۹/۲۰
  Ali بسیار عالی
  دست شما درد نکنه
  ۱۳۹۸/۹/۲۱
  Rasol عالیه
  ۱۳۹۸/۱۰/۱۲
  ممجید عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۲
  محمد عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
  mehrshad عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۶
  سعید عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۱
  محسن عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۷
  حامد عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۱
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۳
  عباس شاهمرادی عالی
  ۱۳۹۹/۴/۲۴
  paria ali
  ۱۳۹۹/۶/۲۹
  مبین عالی
  ۱۳۹۹/۹/۲۳
  مخوب خیلی عالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱
  محمد خوب وعالی
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
  ناشناس خوب
  ۱۴۰۰/۴/۲۴
  نرگس عالی من ۱۱ سالمه و خیلی این اهنگ را دوست دارم