• 39 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۷/۷
  امين انصاريفر عالي عاشق اين ترانه هستم منو يادزمان عاشقيم ميندازه عاشق نيلوفر بودم
  ۱۳۹۷/۷/۷
  امين انصاريفر اين ترانه رو خيلي دوس دارم عالي بود
  ۱۳۹۷/۷/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۸/۵
  محمد عالی بسیاز زیباواحساسی
  ۱۳۹۷/۹/۲۲
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
  عسل Aliww
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۰
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
  ناشناس خوب بود
  ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
  ناشناس ناب
  ۱۳۹۸/۱/۲
  سهیل خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۸
  ناشناس خوبه
  ۱۳۹۸/۲/۲۲
  مهدی خوب
  ۱۳۹۸/۳/۱۱
  وداتنود عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۱
  ناشناس سلام
  ۱۳۹۸/۵/۲
  ارغوان عالی بود
  ۱۳۹۸/۵/۴
  مهدی عالی
  ۱۳۹۸/۶/۳
  نیلو خوب
  ۱۳۹۸/۶/۲۶
  ناشناس سلام
  ۱۳۹۸/۸/۱۵
  فاطیما نیلوفرعشق من
  ۱۳۹۸/۸/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۱۱/۲۸
  Ahmad بسیار زیبا
  ۱۳۹۹/۲/۲۳
  نیلوفر قشنگه
  ۱۳۹۹/۲/۳۱
  نیلوفر عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱
  ابراهیم عالی
  ۱۳۹۹/۳/۱۸
  ناشناس عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱
  مالک عالی
  ۱۳۹۹/۴/۱۴
  نگین عالی

  ۱۳۹۹/۷/۴
  مهرداد عالی
  ۱۳۹۹/۷/۱۵
  اس عالیه
  ۱۳۹۹/۹/۸
  نیلوفر عالی
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  حجت عالی
  ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
  ابوالفضل عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۰
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۱/۲۳
  نیلوفر دخدار خوبه
  ۱۴۰۰/۳/۱۲
  ناشناس عالي
  ۱۴۰۰/۴/۲۳
  ناشناس خیلی خوبه عالیه
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۱
  ناشناس خوبه
  ۱۴۰۰/۱۱/۲۹
  مرتضی سرمدی خوبع عالی
  ۱۴۰۰/۱۲/۲۳
  ناشناس عالیه