آهنگ های داغ هفته

آهنگ های داغ ماه

 • 7 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۲/۱۱
  رضازمانی عالی
  ۱۳۹۹/۱/۱۶
  رضا عالی
  ۱۳۹۹/۱/۳۱
  شایگان چه می توانم بگویم در مقابل تک نوازی استاد درویش خان.. من از سالها قبل با ساز ایشان آشنا ئده ام. اکنون لذت دوبار ه هست
  ۱۳۹۹/۴/۲
  پوریا بی نظیر
  ۱۳۹۹/۱۰/۲۳
  ناشناس عالی عالی عالی گوش نواز و جان نواز
  ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
  ابولفضل خوب
  ۱۴۰۰/۱۲/۵
  امیر خوب