• 26 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
  سکوت ساز آثار استاد بلاوصف هست
  ۱۳۹۸/۲/۱۹
  حافظ کرمانی زیبا
  ۱۳۹۸/۳/۴
  امیرمحمد رحیمی سخن یک لحضه از این آهنگ را نمیتواند بگوید
  ۱۳۹۸/۳/۱۳
  فری عالی
  ۱۳۹۸/۳/۳۰
  محمود برات نژاد عالی
  ۱۳۹۸/۴/۲۸
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۸/۵/۲۵
  علی عالی
  ۱۳۹۸/۷/۸
  داود عالی بود
  ۱۳۹۸/۸/۲۲
  محسن توکلی بسیار عالی
  ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
  مهران عااالی بود دمتون گرم
  ۱۳۹۹/۱/۱۷
  ولی الله Ok
  ۱۳۹۹/۲/۲۲
  مسعود عالی
  ۱۳۹۹/۳/۲۰
  ناشناس عالی بود
  ۱۳۹۹/۴/۱۸
  ایدین بینظیر
  ۱۳۹۹/۴/۲۷
  علی عالی
  ۱۳۹۹/۵/۲
  ماز عالیی
  ۱۳۹۹/۵/۴
  Kamran Ok
  ۱۳۹۹/۵/۱۰
  farid best
  ۱۳۹۹/۷/۲۹
  رضا پرکار عالی.ممنون
  ۱۳۹۹/۹/۷
  ج خوب
  ۱۳۹۹/۱۰/۹
  ناشناس خوب
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۷
  امیر عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۲
  محمد عالی
  ۱۴۰۰/۲/۲۳
  حسینعلی میراحمدی فوق العلده
  ۱۴۰۰/۱۲/۱۲
  ناشناس عالی
  ۱۴۰۱/۱/۲۷
  ن عالی