• 6 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۷/۱۱/۲۰
  خودم عالیه مثل همیشه
  کاراشون باگذشت زمان بیشترارزش پیدامیکنه
  ۱۳۹۸/۷/۴
  حامد بسیار عالی
  ۱۳۹۹/۶/۱۵
  بهار بسیار عالی و گوش نواز
  ۱۳۹۹/۷/۱۸
  سیدرضا عاشقشم
  ۱۳۹۹/۱۲/۲۹
  میثم فتحی عالی
  ۱۴۰۱/۳/۱۶
  ehsan mozafari خوبه