• 8 نظرات این آهنگ
  ۱۳۹۸/۷/۳۰
  امید عالی
  ۱۳۹۹/۲/۲۵
  اسما عالی
  ۱۳۹۹/۳/۵
  ارش عالی
  ۱۳۹۹/۸/۲
  فرهام فوق فوق عالی خسرو آواز جان❤❤
  ۱۳۹۹/۸/۱۲
  حسام عالی
  ۱۳۹۹/۸/۱۸
  محمد موسوی بیست
  ۱۳۹۹/۹/۱۹
  محسن عالی ممنون
  ۱۳۹۹/۱۱/۱۵
  متین اسماعیلی خوب بود